De kerstborrel bij Technologies Added in Emmen was een mooie afsluiting van 2018 als het jaar waarin Industry 4.0 definitief is doorgebroken en waarin Noord-Nederland met het Fieldlab Region of Smart Factories (RoSF) met een mooie voortrekkers speelt. Het was een buitengewoon goed jaar voor RoSF. Een korte terugblik.

De Fabriek van de Toekomst is smart, maar ook shared! Waarom je producten laten maken in China of dure investeringen doen in een eigen productiefaciliteit, als je ook een fabriek kunt delen met geestverwanten? Die eerste fabriek waar dat kan is er nu: Technologies Added in Emmen, op de locatie van de voormalige Philips-lighting fabriek. Hun pitch spreekt boekdelen: “It feels like your own factory, but it works as a shared facility! In haar eerste jaar trok Technologies Added, een spin-off van RoSF, mooie bedrijven naar Emmen: Scoozy, Hydraloop, Sense Glove, Sustainder, Treetech. En de pijplijn is veelbelovend. Begin volgend jaren hopen we 2 zeer aansprekende nieuwe partners te kunnen aankondigen. CEO Rob Goossen rekent er op dat de werkgelegenheid bij Added in 2019 verdubbeld.

Het RoSF-consortium krijgt steeds meer vragen van grote bedrijven uit de eigen regio om mee te denken over hun Industry 4.0-fabriek. Vooral van bedrijven uit de procesindustrie. Daar zijn al veel nieuwe projecten uit voortgekomen voor de technologie-aanbieders uit de RoSF-groep.

We timmerden als consortium in 2018 flink aan de weg. Onze stand op de Hannover Messe (de 5e keer alweer) trok veel bekijks en we hielden geslaagde masterclasses voor nieuwe bedrijven. De  Smart Factory Tour is steeds strak uitverkocht. Ook leuk: het RoSF Assessment, ooit ontwikkeld voor eigen gebruik, wordt volgend jaar gelanceerd als het officiële nationale assessment. En we hebben ons eigen huis-op-orde, ook niet belangrijk voor complexe subsidieprojecten als RoSF. Meer nieuws? Lees onze nieuwspagina.

RoSF bestaat vooral uit (10) pilotprojecten waar technologie-aanbieders (meestal MKB) bedrijven experimenteren met nieuwe Smart Factory-oplossingen bij productiebedrijven zoals Philips, Fokker en CentraalStaal, daarbij ondersteund door de kennisinstellingen. De meeste pilotprojecten naderen hun afronding en we kunnen de balans opmaken. De bedrijven zijn erg enthousiast over de resultaten en wat ze daarmee strategisch gezien kunnen. De komende maanden gaan we de resultaten publiceren via wekelijke interviews met de partners. JB Besturingstechniek opende de dans.

De opvolger van RoSF staat al in de steigers. Noord Nederland krijgt een Digital Innovation Hub (DIH) in het kader van de Nationale Smart Industry Agenda. Er komt een Deltaplan (“Go Digital”) om alle industriële bedrijven op het pad van digitalisering te krijgen, we willen met de kopgroep aansluiten bij Europa (“Play the Champions League”). Om het ecosysteem verder op te bouwen komen er drie regionale clusters bestaande uit een demolocatie en skillslabs samen met de onderwijsinstellingen. Deze komen in  Drachten (gekoppeld aan het Innovatiecluster Drachten), op het Zernike en in Emmen, rond Technologies Added.

Onze conclusie van 2018 is dat de Smart Factory (Industry 4.0) op het punt van doorbreken staat. En met het RoSF-project zitten we mooi op de eerste rij.