Technische bedrijfskunde-student Mathijs Eskes van de Hanzehogeschool heeft met een heel mooie cijfer (8.6!) zijn stage afgerond bij de NOM en RoSF. Matthijs heeft het RoSF-Assessment omgebouwd om toegepast te kunnen worden bij de procesindustrie.

RoSF heeft een Assessment ontwikkeld waarmee bedrijven kunnen vaststellen hoe ver ze zijn met digitalisering en toepassing van Industry 4.0 oplossingen. Dit Assessment, dat inmiddels landelijk wordt toegepast, was in eerste instantie opgezet voor en door de maakindustrie, de originele achterban van RoSF. Noord-Nederland kent echter een omvangrijke procesindustrie. Ook de procesindustrie wordt sterk door Industry 4.0 beïnvloed, maar er was nog geen standaard om de voortgang daarvan in kaart te kunnen brengen. Dat was voor RoSF de reden om Matthijs de opdracht te geven om reden om het RoSF-Assessment toegankelijk te maken voor procesbedrijven.

Mathijs bestudeerde de verschillen tussen de maakindustrie en de procesindustrie en stelde op grond daarvan een basismodel samen voor het proces industrie-assessment. Binnen RoSF wordt dit straks verder uitgewerkt en gedetailleerd zodat het dezelfde diepgang krijgt als het originele Assessment. Dit bestaat uit 35 competenties die op vijf maturity-levels worden uitgewerkt, van beginner tot professional.

Industry 4.0 voor de procesindustrie

Industrie 4.0 heeft een groot potentieel voor de procesindustrie. In zijn zoektocht heeft Matthijs een aantal interessante conclusies getrokken ten aanzien van de status van Industry 4.0 in deze sector.

  • Allereerst loopt de procesindustrie tot op zekere hoogte achter als het gaat om de implementatie en adoptie van industrie 4.0-technologieën
  • Ten tweede hebben de klimaatdoelstellingen en het toenemende belang van verantwoorde productie gevolgen voor de procesindustrie. De onzekerheden die het gebruik van biobased en gerecyclede grondstoffen met zich mee brengen kunnen worden opgevangen door de flexibiliteit van Industry 4.0-technologieën.
  • De derde conclusie gaat over supply chain management. Waar Nederlandse supermarktgiganten nu al massaal profiteren van geïntegreerde supply chains, liggen er nog kansen voor de procesindustrie. Data uitwisseling tussen ketenpartners kan de inkoopkosten verlagen en de distributie vergemakkelijken. Over het algemeen kan worden gezegd dat de digital twin en kunstmatige intelligentie de echte verschilmakers worden voor Industrie 4.0 in de procesindustrie.

Samenwerking maakindustrie en procesindustrie

Hoewel RoSF van oorsprong een Industry 4.0-cluster is uit de maakindustrie wordt er in Noord-Nederland steeds meer samengewerkt met de procesindustrie. Beide sectoren hebben te maken met Industry 4.0 en kunnen elkaar daarin ondersteunen. Mathijs heeft tijdens zijn stage dan ook intensief samengewerkt met NPAL (Noordelijke Productiviteits Alliantie) en de SBE (Samenwerkende bedrijven Eemsdelta), die beide veel procesbedrijven vertegenwoordigen.

Meer informatie via Matthijs Eskes: matthijseskes@hotmail.com of 06 14538647