Region of Smart Factories

RoSF is naast een programma met een kop en een staart, ook een brede beweging die de wereldwijde ontwikkeling naar Smart Industrie aangrijpt om de noordelijke maakindustrie over de volle breedte te versterken. Overigens in samenwerking met andere maakindustrie-initiatieven. Hier worden de belangrijkste bouwstenen toegelicht.

RoSF bedrijven-platform
Rond het consortium gaan we een netwerk opzetten met bedrijven die geïnteresseerd zijn in Smart Factories. Dit platform zal de basis zijn om nieuwe initiatieven te ontwikkelen en gaat vraag en aanbod bij elkaar brengen. Meedoen? Neem contact op met Hans Praat.
Wetenschappelijk onderzoek
Zonder wetenschappelijke basis geen Noordelijke Smart Industry-agenda. In RoSF draaien maar liefst vijf hoogleraren mee en diverse PhD’s van de Rijksuniversiteit Groningen en de Technische Universiteit Twente. De hoogleraren Iris Vis en Jacquelien Scherpen (RuG) hebben voor RoSF een wetenschappelijke roadmap ontwikkeld, die de leidraad voor het programma is. Met RoSF hebben we dus een effectieve brug geslagen tussen wetenschap en het MKB. Meer informatie bij Jan Post.
Centre of Expertise Smart Industry
Een Centre of Expertise (CoE) is een langdurig samenwerkingsverband tussen bedrijven en scholen. Binnen RoSF wordt er een CoE opgezet samen met de drie hogescholen (NHL, Hanzehogeschool en Stenden) en het MBO. Daartoe wordt een kwartiermaker ingezet. Terwijl het CoE wordt opgezet, zal het projectteam stageplaatsen regelen bij de pilotprojecten. Het CoE krijgt een centrale rol bij het verankeren van RoSF in de regio. Meer informatie bij Hans Praat.
Branding van de regio
“Be good and tell it!” Om het Noorden internationaal op het netvlies te krijgen als een “Region of Smart Factories” worden binnen RoSF diverse branding-activiteiten opgezet en zal het consortium zich presenteren op events in het binnen- en buitenland, waaronder de Hannover Messe. Meer informatie bij Hans Praat.
Demonstratieprojecten
Naast de pilotprojecten willen we minimaal 10 demo-projecten opzetten om Smart Factory-oplossingen bij een bredere groep uit te testen. Daartoe is een toolbox in de maak. Meer informatie bij Anno Cazemier.