Wat levert RoSF eigenlijk op? Die vraag wordt ons steeds vaker gesteld. We verwijzen dan naar de nieuwspagina van de website. Kijk eens wat er allemaal gebeurd! Een ecosysteem waar het Noorden mooi op verder kan bouwen. Maar we zijn natuurlijk vooral geïnteresseerd in wat onze 40 partners er mee kunnen. Daar gaan we de komende maanden over publiceren. Hans van Eerden, die ook schrijft voor Link Magazine, vroeg aan alle partners: “Wat doe je binnen RoSF, en wat heb je daar eigenlijk aan? Strategisch gesproken en in de ‘years to come’. De komende maanden gaan we daarover publiceren. We beginnen met JB Besturingstechniek.


JB Besturingstechniek via RoSF op pad van machine learning

JB Besturingstechniek, met vestigingen in Oosterwolde, Winschoten en Oldenzaal, wil als systeemintegrator op een duurzame manier voor elke machine, proces- en fabrieksinstallatie de meest rendabele industriële automatiseringsoplossing leveren. JB Besturingstechniek ontwerpt en tekent besturingspanelen voor speciaalmachines, is specialist in (complexe) vision, ontwikkelt apps voor machine- en procesbesturingen en schrijft software voor robotica-applicaties.

Wat doet JB binnen RoSF?

Onderdeel van de smart factory van Philips Drachten zijn meer dan 100 zogeheten FlexFeeders. Deze transportsystemen trillen om losse onderdelen op de juiste manier te positioneren, zodat een robot met hulp van vision ze kan oppakken en toevoeren aan een productiecel. Het instellen van een FlexFeeder, elke keer na een aanpassing in de productielijn of een storing, gebeurt nog handmatig door experts en dat kost veel tijd.

Foto: Marjan en Jan Bos. Eigenaren van JB Besturingstechniek uit Oosterwolde

Als specialist in complexe besturingen ontwikkelt JB Besturingstechniek in het kader van RoSF hiervoor een automatiseringsoplossing. Artificial Intelligence (AI) moet in de vorm van machine learning de optimalisatie van de besturingsparameters voor de FlexFeeder sneller en slimmer laten verlopen. Met het visionsysteem worden big data verzameld over het gedrag van de trillende componenten. Machine learning destilleert uit die big data een model dat de aansturing van de FlexFeeder en van de robot die de componenten oppakt kan optimaliseren. Studenten van hogeschool NHL Stenden dragen bij aan de analyse van de big data, studenten van de Rijksuniversiteit Groningen werken aan een model om het fysische gedrag van de FlexFeeder beter te begrijpen.

In een ander RoSF-project, bij CentraalStaal in Groningen, werkt JB Besturingstechniek aan het slimmer maken van de besturing voor een buigmachine. Het doel is de besturing efficiënter en foutloos te maken, opdat er een beter product uit de buigmachine komt.

Wat levert het op?

Jan Bos, directeur JB Besturingstechniek: “Bij Philips Drachten leren we machine learning toepassen in vision-applicaties in combinatie met de aansturing van een robot. Het model dat we op basis van de big data maken, geeft ons gevoel voor wat de productielijn doet in reactie op wijzigingen. Als het systeem goed is ingeregeld dan blijft het zich aanpassen aan veranderingen, terwijl er in de huidige situatie telkens weer menselijke experts naar moeten kijken. Deden we voorheen via machinebouwers opdrachten voor Philips, nu werken onze hoogopgeleide specialisten met kennis van de laatste stand van de techniek rechtstreeks met hen samen. Daardoor kunnen wij onze expertise beter inzetten voor Philips en leren wij zelf ook weer meer.”

Redmer van Tijum, senior process engineer en projectleider van de RoSF-pilot bij Philips Drachten: “Het is een intrigerende case waar JB Besturingstechiek aan werkt. Voor ons is het niet goed voorspelbaar wanneer een FlexFeeder wel of niet goed werkt. Daardoor is stilstand niet planbaar en dat maakt onderhoud kostbaar. Met hulp van JB kunnen wij de business case voor de FlexFeeders efficiënter maken. De kennis die wij samen met hen opdoen, kunnen we ook gebruiken voor het verbeteren van andere systemen in onze fabriek.”

Betekenis van RoSF voor JB Besturingstechniek

Jan Bos is erg enthousiast over RoSF: “De ervaring die we bij Philips opdoen, kunnen we in heel veel verschillende fabrieken gaan toepassen. Want ik verwacht dat over een paar jaar machine learning standaard is op productielijnen waar robots in meedraaien. De technologie die we hier inzetten, machine learning in combinatie met vision en robotica, is ook makkelijk bij andere processtappen in te zetten. Wij leren hier heel veel van en kunnen projecten gaan aannemen die we tot nu toe nog niet aankonden. Als het zo doorgaat en we kunnen de juiste mensen vinden, dan levert deelname aan RoSF ons zeker 20 extra banen op.”