We zitten in het vierde jaar van RoSF. Tijd om de balans op te maken. Met RoSF bouwt Noord-Nederland aan een prachtig Smart Industrie-ecosysteem.  Maar het draait natuurlijk vooral om wat de partners er zelf uit halen. Hans van Eerden, die ook schrijft voor Link Magazine, vroeg aan hen: “Wat doe je binnen RoSF, en wat heb je daar eigenlijk aan? Het woord is aan Demcon dat zich in 2017, mede door hun betrokkenheid bij het RoSF-programma vestigde op de Zernike Campus in Groningen. In korte tijd groeide Demcon uit tot een belangrijke speler in het Noordelijke netwerk.

Demcon (600 medewerkers) ontwikkelt, produceert en levert technologie en innovatieve producten en systemen die oplossingen bieden voor de technische en maatschappelijke uitdagingen van klanten en eindgebruikers wereldwijd. De focusgebieden zijn hightech systems, medical systems, industrial systems & vision, optomechatronic systems en robotic systems. De bakermat is Enschede. Vanuit de vestiging in Groningen legt Demcon zich toe op Industriële automatisering en medische productontwikkeling.

Wat doet Demcon binnen RoSF?

In diverse RoSF-projecten heeft Demcon bijgedragen aan productontwikkeling en industrialisatie van productie. Daarnaast werkt Demcon via RoSF onder meer samen met Astron aan kennisontwikkeling voor het 3D-printen van elektronica.

Lars de Groot, business unit manager Demcon Industrial Systems & Vision en verantwoordelijk voor de Groningse vestiging: “In RoSF-projecten hebben we onze ervaring met seriematige productie kunnen benutten. Op een hoger abstractieniveau gaat het in smart industry vaak om dezelfde uitdagingen. De oplossingsrichting die we in het ene project bedenken, is dan ook nuttig voor andere bedrijven. Als spin-off van RoSF hebben we al diverse smart factory-projecten uitgevoerd; meestal nemen wij de projectregie en brengen we werkpakketten bij specialisten onder. Verder hebben we voor QSIL gewerkt aan de doorontwikkeling van een glasprinter. Een prototype heeft internationaal al veel interesse gewekt.”

Wat betekent RoSF voor Demcon?

RoSF is vooral een netwerk om in contact te komen met uiteenlopende partijen in Noord-Nederland, zegt Lars de Groot. “We ontmoeten niet alleen veel bedrijven maar pakken in RoSF samen ook concrete cases aan, waar echt behoefte aan is. Als die cases worden gedeeld, kunnen ze op hun beurt andere bedrijven weer stimuleren om met smart industry aan de slag te gaan; het maakt de ‘smart industry-technologieangst’ kleiner. Bovendien leren we elkaar beter kennen als we echt wat maken; dat geeft meer focus. We bouwen vertrouwen en bekendheid met elkaar op.”

De belangrijkste impact van RoSF ligt voor Demcon in de verdichting van dat netwerk. “Klanten die vooroplopen in smart industry hebben Demcon goed leren kennen. Zij weten wat wij te bieden hebben en wij hebben geleerd wat er in het verlengde van onze competenties bij andere solution providers in Noord-Nederland is te halen. Er zijn hier niet veel grote technologie-aanbieders, maar als keten van bedrijven kunnen we wel complete smart factory-oplossingen realiseren. Wanneer we de competenties van bedrijven combineren, kunnen we samen ook goede projecten in Duitsland gaan draaien. Wij trekken daar heel erg aan en willen nog meer gezamenlijkheid tussen de Noord-Nederlandse solution providers creëren. In die zin kun je Demcon een gangmaker van het smart factory-cluster noemen.”