Competenties opbouwen

Voor de fabriek van de toekomst zijn veel nieuwe concepten, technieken en competenties nodig, waarvan sommige ‘ver van het bed’ zijn. Dit vraagt om een uitgekiend samenspel van kennis opbouwen en delen, specialisten invliegen – soms uit hele andere sectoren –, meekijken bij wat anderen doen en tijd en ruimte om te experimenteren. Binnen RoSF hebben we dit georganiseerd in tien pilotprojecten.

In elk pilotproject werken meerdere bedrijven (clusters) aan een concrete Smart Factory-Challenges bij de deelnemende OEM-bedrijven.

De pilots zijn echte innovatieprojecten. Er wordt dus technologie ontwikkeld die elders nog niet beschikbaar is en die in principe patenteerbaar is. In veel pilots draaien zelfs PhD-promovendi mee.

Ondanks het experimentele karakter moeten er wel concrete (werkende) resultaten worden opgeleverd, want onder elke pilot ligt een hard verdienmodel. Het blijft dus niet bij het ontwikkelen van een proof of principle of schaduwdraaien, maar het moet leiden tot oplossingen die werken in de praktijk.

Bij elkaar opgeteld komen vrijwel alle elementen van de Smart Factories via de pilotprojecten aan bod. Door deze binnen het consortium slim te delen, zijn alle partners straks in staat om samen hun eigen slimme fabriek neer te zetten of om Smart Factory oplossingen te vermarkten.

De pilots zijn gegroepeerd rond drie kernthema’s:

“First time right” ontwerpen van producten én productieprocessen, onder andere door tijdrovende empirische engineering-methoden te vervangen door modelbased engineering. Beoogde resultaten zijn veel kortere leadtimes en veel lagere ontwikkelkosten, maar vooral het wegnemen van obstakels om nieuwe producten te ontwikkelen.

De “foutloze fabriek”, gericht op het ontwikkelen van 100% voorspelbare (robuuste) en beïnvloedbare productieprocessen, niet door deze ‘in beton te gieten’ of door torenhoge investeringen om processen te stabiliseren, maar door intelligentie in te bouwen zodat processen zelflerend en zelfsturend worden en zichzelf aanpassen aan de steeds wijzigende omstandigheden zoals variatie in grondstoffen, gewijzigde eindproducten en nieuwe productiemethodes. Resultaat: een radicale verhoging van productiviteit en efficiency.

Customization: het ontwikkelen van effectieve oplossingen voor maatwerk-productie (seriegrootte één tegen kostprijzen van massafabricage), zodat maakbedrijven makkelijker kunnen inspelen op marktontwikkelingen.