Prachtig nieuws voor Noord-Nederland, de RUG en RoSF. Een groot nationaal consortium van universiteiten en bedrijven gaat, onder leiding van de RUG, samenwerken op het gebied van Digital Twins. Dit zijn digitale kopieën van fysieke producten en productieprocessen met ongekende mogelijkheden. Digital Twinning wordt gezien als dé sleuteltechnologie op weg naar First Time Right ontwikkelprocessen en klantspecifiek (N=1) en foutloos produceren. We gaan het zien, maar Digital Twinning is doorbraaktechnologie met nobelprijs-potentie. De bedrijven uit het RoSF-consortium en het Fieldlab Technologies Added in Emmen gaan in een vroege fase de technologie testen en uitrollen.

Het project, gefinancierd door NWO, is een initiatief van Bayu Jayawardhana en Jan Post, beide hoogleraar aan de RUG en nauw betrokken bij RoSF. De RUG is penvoerder van het consortium, waarmee Noord-Nederland de regie gaat voeren over de belangrijke innovatiethema. We feliciteren Bayu en Jan met dit prachtige resultaat en we zijn als RoSF trots om daarin een rol te kunnen spelen. Hieronder het volledige persbericht.

————–

NWO kent vier miljoen euro toe aan DIGITAL TWIN programma

Het vijfjarige DIGITAL TWIN programma onder leiding van de Rijksuniversiteit Groningen kan van start nu de subsidie van NWO TTW Perspectief ter waarde van 4 miljoen euro is toegekend. Deelnemende bedrijven voegen nog eens 1,6 miljoen toe. Binnen het DIGITAL TWIN programma werken zes universiteiten (RUG, TU/e, TU Delft, Twente, Leiden en Tilburg) samen met twaalf industriële partners en kennisorganisaties vanuit de hightech-, metaal- en composietindustrie. Dit zijn bedrijven die belangrijk zijn voor de Nederlandse economie, zoals ASML, VDL, Tata Steel, Philips en Océ. Programmaleider Prof. dr. ir. Bayu Jayawardhana (RUG – Faculty of Science and Engineering) en co-programmaleider Prof. dr. Jan Post (Philips/RUG) kunnen 19 onderzoekers aanstellen.

Slimmer systeem door digitale tweeling

DIGITAL TWIN staat voor Integration of Data-drIven and model-based enGIneering in fuTure industriAL Technology With value chaIn optimizatioN. Hightech systemen worden steeds complexer en steeds moeilijker te ontwerpen, produceren en onderhouden. Het DIGITAL TWIN programma ontwikkelt methoden om van dit soort systemen accurate digitale tweelingen te maken: virtuele softwareversies waarmee je simulaties kunt doen om bijvoorbeeld te voorspellen hoe veranderingen in het ontwerp de prestaties zullen beïnvloeden, of welk onderdeel op welk moment onderhoud nodig heeft.

Digitale tweelingen zijn nu meestal nog gebaseerd op statische theoretische modellen die uitgaan van normaal gedrag. Door deze modellen te koppelen aan meetgegevens die aangeven hoe het systeem daadwerkelijk functioneert en deze data te combineren met kunstmatige intelligentie, maken de onderzoekers digitale kopieën die zichzelf continu verbeteren en aanpassen. Het onderzoek onder leiding van hoogleraar mechatronika mechatronica en niet-lineair regeltechniek Bayu Jayawardhana richt zich op een aantal voorbeeldsystemen die zijn aangedragen door de bij het programma betrokken Nederlandse hightechbedrijven. “In dit programma integreren we theoretische werktuigbouwkunde, software engineering, systeem- en regeltechnieken en kunstmatige intelligentie met elkaar. Dat levert digitale tweelingen die accurater en realistischer zijn die geschikt zijn voor het versnellen van time-to-market, het realiseren van zero-defect slimme en flexibele fabrieken en het slimme onderhouden van high-tech systemen,” geeft hij aan.

Door middel van twee publiek toegankelijke ‘demonstrators’ zal het project de voordelen van de autonome en flexibele ontwikkelmethodiek van digitale twins voor een breed publiek toegankelijk maken. Regionaal is het project ingebed met de in Noord Nederland aanwezigs Fieldlabs zoals het Fieldlab “Region of Smart Factories”.

Jaarlijks financiert NWO vier á zes TTW Perspectief programma’s waarmee ze een innovatie impuls aan technologieontwikkeling creëren door groot publiek-private partnerships te stimuleren.

Programmaleider: Prof. dr. ir. B. Jayawardhana (Rijksuniversiteit Groningen, foto). Deelnemers zijn: Airborne, Altran, ASML, ASM PT, Demcon, Fraunhofer Institute for Production Technology, Océ, Philips, Rijksuniversiteit Groningen, Stamicarbon, Tata Steel, Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Tilburg University, TNO, Universiteit Leiden, Universiteit Twente, VDL Groep