Maak van je fabriek een Smart Factory

De opkomst Smart Factories is een geweldige business opportunity voor leveranciers die daar oplossingen voor ontwikkelen, de zogenaamde “Smart Factory Solution Providers”. Vaak zijn dit MKB-bedrijven zoals machinebouwers, hardwareleveranciers van sensoren en meet- en regelsystemen, industriële automatiseerders en software leveranciers en IT-bedrijven. De industrie wordt de komende jaren grootschalig verbouwd, en daar is veel specialistische kennis voor nodig.

De MKB-ers uit RoSF behoren tot de koplopers in deze groeimarkt en via een gericht business development programma gaan we deze positie verder uitbouwen. De bedrijven hebben hun Smart Factory-oplossingen (deels gereed, deels in ontwikkeling) gebundeld in twee toolboxen:

Toolbox Zero Defect Manufacturing, met methoden en technieken om bestaande productieprocessen zelflerend te maken.
Toolbox First Time Right, met methoden en technieken om ontwerp- en enineeringprocessen te optimaliseren.

Het gaat hierbij om ‘stand der techniek’: de nieuwste oplossingen die zich al wel bewezen hebben, maar nog niet gangbaar zijn. Gedurende de pilotprojecten worden deze toolboxen verder aangevuld, uitgebouwd en doorontwikkeld. Binnen het RoSF-programma worden tenminste 10 demo-projecten opgezet om bestaande fabrieken (van een bepaalde complexiteit) om te bouwen tot echte Smart Factories.

Wilt u van uw fabriek ook een Smart Factory maken? Neem dan contact op met Anno Cazemier.