Van hulpmiddel-voor-eigen-gebruik naar de officiële nationale routeplanner. De tijdlijn van het RoSF-assessment wordt steeds boeiender. Op verzoek van het Team Smart Industry, de eigenaar van de Nederlandse Smart Industry Agenda, wordt het RoSF-assessment binnenkort nationaal uitgerold. De lancering is op 18 maart 2019 tijdens de Smart Industry dag in Hilversum als onderdeel van de eerste digitale week van het kabinet.

Routeplanner voor digitalisering maakindustrie

Het RoSF-assessment is een meetlat waarmee bedrijven op basis van objectieve criteria kunnen vaststellen of ze op koers liggen in de transitie naar de digitale economie (Industry 4.0). Het assessment ontrafeld het digitaliseringsproces voor maakbedrijven in tien transformaties, waarbij steeds vijf niveaus worden uitgewerkt, van ‘beginner’ tot ‘professional.’ Met dit Assessment in de hand kunnen bedrijven vaststellen waar ze staan en wat de volgende stappen zijn. Industry 4.0 is onafwendbaar maar veel bedrijven hebben grote moeite om hun weg daarin te vinden. De kracht van het assessment is dat het Industry 4.0 concreet maakt en bedrijven houvast biedt bij het opstellen van hun eigen digitaliseringsstrategie.

Versie 3 wordt uitgebreider

De huidige versie van het Assessment staat in drie talen online. De versie die in maart wordt gelanceerd wordt uitgebreid en de resultaten worden vastgelegd in een database. Daardoor wordt het mogelijk om analyses uit te voeren, bijvoorbeeld om sectoren of regio’s te vergelijken. Het is de bedoeling dat alle stakeholders van de nationale Smart Industrie Agenda (Smart Industry Hubs, de Fieldlabs, werkgeversorganisaties zoals FME en KMU) het Assessment gaan gebruiken.

RoSF in de voorhoede

Het RoSF-assessment werd 2 jaar geleden bedacht en opgezet door de MKB-bedrijven uit RoSF-consortium, aanvankelijk om houvast te krijgen voor hun eigen groei richting Industry 4.0. Al snel bleek nut en noodzaak van het assessment ook voor andere bedrijven. Het wordt nu onder andere ingezet bij Smart Factory masterclasses. Er is ook veel belangstelling vanuit Europa. Het Assessment viel al op tijdens de Hannover Messe afgelopen jaar en het wordt getest in een aantal Europese innovatieprojecten. De uitverkiezing tot het officiële nationale assessment laat zien dat Noord Nederland in de voorhoede zit van digitalisering en Smart Industry.

Met dank aan..

Even de credits uitdelen. Het RoSF assessment is ontwikkeld door:

Anno Cazemier (Langhout en Cazemier)
Wilbert van der Eijnde (RoSF)
Lars de Groot  (Demcon)
Jelle Jansma (stagiair, nu Elfskot)
Rolf Neubert (Target)
Jan Post (Philips en de RUG)
Hans Praat (NOM)
Kjeld van der Schaaf (KxA)
Joost Schut (KE Works)

De digitalisering wordt verzorgd door Beeproger en de mooie graphics zijn van Manisch Creatief. Informatie over het Assessment via Hans Praat (praat@nom.nl)