Meedoen?

RoSF wordt uitgevoerd door een consortium van ongeveer 40 bedrijven en instellingen uit Noord-Nederland. Daartoe hebben de partners al in 2014 een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Veel partners hebben al flink in het voortraject geïnvesteerd. RoSF is dus een besloten consortium en de budgetten die beschikbaar zijn, zijn geoormerkt. Dit is echter de startsituatie, bedoeld om het programma op de rails te krijgen. Het is nadrukkelijk de intentie om de RoSF-community fors uit te breiden en om vraag en aanbod rond Smart Factories bij elkaar te brengen. Nieuwkomers zijn dus meer dan welkom.

Productiebedrijven
Wilt u meer weten over Smart Factories en over de mogelijkheden voor uw bedrijf? Dan bent u uitgenodigd om zich aan te sluiten bij het RoSF-netwerk. Heeft u een concreet vraagstuk, dan willen we graag met u kijken of onze toolboxen ingezet kunnen worden in het kader van het programmaonderdeel: Maak van je fabriek een Smart Factory. U kunt contact opnemen met Hans Praat of Anno Cazemier.

Aanbieders van Smart Factory-oplossingen
Heeft u technologie of specifieke competenties in huis om fabrieken “Smart” (intelligent, connected en customized) te maken of wilt u die gaan ontwikkelen en bent u gevestigd in Noord-Nederland, dan kunt u zich aansluiten bij het RoSF-netwerk. Zowel bedrijven als kennisinstellingen zijn welkom. We zijn geïnteresseerd in bijvoorbeeld equipment, IT en technologie-leveranciers, maar zeker ook in bedrijven/instellingen die een bijdrage kunnen leveren vanuit totaal andere sectoren zoals online-bedrijven en de creatieve sector. Wij worden graag uitgedaagd met onconventionele oplossingen! U kunt contact opnemen met Wilbert van den Eijnde of Hans Praat.

Onderwijsinstellingen en studenten
Smart Factories is een boeiend en uitdagend werkterrein voor scholen – op alle niveaus – en voor studenten. Binnen alle pilots worden stages aangeboden, voor studenten uit mbo, hbo en wo. De aansluiting tussen bedrijven en het onderwijs wordt binnen RoSF opgepakt door het Centre of Expertise, dat in ontwikkeling is. Vooruitlopend op de start daarvan kunnen studenten en docenten zich melden bij het Projectbureau.