RoSF wordt aangestuurd door een Stuurgroep, waarbinnen alle geledingen uit het consortium zijn vertegenwoordigd. Deze Stuurgroep bestaat uit:

Theodoor de Jonge (Centraalstaal)
Voorzitter van de Stuurgroep

Sander Oosterhof (NOM)
als penvoerder van het RoSF Consortium

Wilma Mulder (KxA/Drys)
namens de Smart Factory Service Providers

Binne Visser (Philips)
namens het InnovatieCluster Drachten

Mischa Baert (Fokker)
namens de OEM-bedrijven

Prof. dr. Ton van den Boogaard (Universiteit Twente)
namens de universiteiten

Jeroen Rijnhart (NHL Stenden)
namens de NHL Stenden Hogeschool en de Hanzehogeschool

Hans Praat (NOM)
secretaris van de Stuurgroep