We zitten alweer in het 4e jaar van RoSF. Tijd om de balans op te maken. Met RoSF bouwt Noord-Nederland aan een prachtig Industry 4.0-ecosysteem.  Maar het draait natuurlijk vooral om wat de partners er zelf uit halen. Hans van Eerden, die ook schrijft voor Link Magazine, vroeg aan hen: “Wat doe je binnen RoSF, en wat heb je daar eigenlijk aan? Deze keer Reden uit Hengelo.

Wat doet Reden?

Reden  ondersteunt bedrijven bij het virtueel testen van hun productontwerpen. Met geavanceerde multi-fysische modellen onderzoekt Reden (twintig medewerkers) of producten de gewenste performance, ook onder extreme omstandigheden, halen. Virtueel testen van product- (of proces)concepten op allerlei aspecten van de performance – zoals sterkte, stijfheid, thermisch gedrag en maakbaarheid – helpt bij het optimaliseren van een ontwerp. Bovendien bespaart het tijd en geld voor fysieke prototypes. Meestal gaat het om complexe producten en systemen die dienen te voldoen aan hoge eisen. De kennis die deze virtuele testen opleveren, moet vervolgens nuttig worden geborgd. Hiervoor ontwikkelt Reden een eigen softwaretool, MrReves (Reden Virtueel Expert Systeem), die kennisregels zoals bepaald uit de modellen kan vastleggen. Dit draagt bij aan het verder versnellen van het ontwikkelproces. Reden past deze vorm van simulatiegedreven product- en productieprocesontwikkeling toe in verschillende sectoren, waaronder automotive, (consumenten)elektronica, lucht- en ruimtevaart, en machinebouw.

En wat doet Reden in RoSF?

In de RoSF-pilot ‘Design for Smart Factory’ brengt Reden zijn kennis van huidmodellering in. Philips wil voor zijn shavers de interactie tussen scheerkap en huid optimaliseren om daarmee het scheerresultaat te optimaliseren. Reden heeft in eerdere projecten al gewerkt aan modelvorming van de huid; denk aan het gedrag van de verschillende huidlaagjes waarmee het plooien onder uiteenlopende belastingen kan worden voorspeld.

In een andere RoSF-pilot, ‘Customized zero defect manufacturing’, werkt Reden eveneens met Philips samen. Voor ‘netter’ scheren wil Philips gebruikers feedback geven over hun scheergedrag, onder meer met hulp van sensoren die de bewegingen van de scheerkoppen registreren. Samen met Target iMedia, specialist in big data analytics uit Groningen, ontwikkelt Reden een algoritme dat de signalen uit die sensoren vertaalt naar bewegingspatronen. Daarbij moeten irrelevante bewegingen (zoals van een gebruiker die loopt tijdens het scheren) uit de data worden gefilterd. Reden wil het (door Target ontwikkelde) algoritme robuust maken door het virtueel te testen met modellen waaraan alle mogelijke verstoringen zijn toegevoegd.

Tot slot neemt Reden deel aan het Smart Sailing project, met onder anderen Van Oossanen Naval Architects uit Workum en Wageningen. Samen ontwikkelen zij modellen die de vervorming van een zeil onder invloed van de windkracht en de snelheid van een boot goed kunnen beschrijven. Dit om tot nieuwe zeilconcepten met een geoptimaliseerd zeilontwerp te komen.

Wat levert het op?

Met behulp van de applicatie van Philips wil Reden zijn huidmodel verder valideren, zegt Edwin Lamers, senior project engineer bij Reden. “Dat levert ons een model op waarmee wij de huid en de interactie met uiteenlopende producten heel goed kunnen beschrijven. Zo’n model kan het ontwerp van betere producten ondersteunen. Denk aan pleisters die op een kwetsbare huid worden geplakt, naalden die op een comfortabele manier moeten worden geprikt, of kunstgras dat zo min mogelijk schuurt. Door projecten zoals bij Philips kunnen wij met ons huidmodel in de niet-medische markt opschuiven.”

In dit RoSF-project zet Reden ook zijn softwaretool MrReves in, meldt ceo Marco Ezendam (zie foto): “We leggen daarin bijvoorbeeld de relatie vast tussen de dikte van haren en de optimale spleetbreedte in de scheerkap. Of de relatie tussen de stijfheid van het haar en de benodigde stijfheid van de kap. Die kennis kan Philips gebruiken bij het beoordelen van nieuwe ontwerpen voor toekomstige scheersystemen.”

Wat betekent RoSF voor Reden?

De feedback van Philips helpt Reden bij het verder ontwikkelen van het expertsysteem MrReves, zegt Marco Ezendam. Daarnaast vormt het Smart Sailing project voor Reden een echte uitdaging. “Het klapperen van een zeil is lastig te beschrijven en dat maakt het moeilijk om de vorm van een zeil numeriek-wiskundig op een stabiele manier te simuleren. Van Oossanen is goed in het beschrijven van luchtstromingen, ons zwaartepunt ligt bij het gedrag van de vaste stof, in dit geval het zeil. Van het modelleren van de wind-zeilinteractie leren wij veel en die kennis kunnen we weer voor andere opdrachtgevers toepassen.”

Natuurlijk telt ook voor Reden de netwerkfunctie van RoSF. “Wij waren nog weinig actief in Noord-Nederland. Nu zijn we in contact gekomen met partijen die ons voorheen nauwelijks kenden, dat is zeer nuttig. Wij profiteren van de RoSF-branding van Industrie 4.0. Die levert ons als experts in model-based engineering echt werk op.”