Pilotprojecten

RoSF is naast een programma met een kop en een staart, ook een brede beweging die de wereldwijde ontwikkeling naar Smart Industrie aangrijpt om de noordelijke maakindustrie over de volle breedte te versterken. Overigens in samenwerking met andere maakindustrie-initiatieven. Hier worden de belangrijkste bouwstenen toegelicht.

Zelflerende productieprocessen Philips Scheerapparaten

Philips in Drachten produceert scheerapparaten en scheerkoppen, is koploper als het gaat om Lean Manufacturing en nauw verbonden bij de Roadmap ‘Smart Industry’. Samen met anderen doet  Philips continue onderzoek naar de meest effectieve productiemethoden. Een volgende stap is om de productieprocessen zelflerend te maken, zodat het systeem autonoom kan reageren op eventuele fouten in het proces. Met deze pilot wordt een blauwdruk voor de architectuur voor de nieuwe  productielijnen ontwikkeld.  Naast het realtime meten en analyseren vormt het geautomatiseerd opstellen van beslisregels  de grootste uitdaging.

Wireless headsets Plantronics

De wireless headsets van Plantronics uit Emmen, worden in Maleisië handmatig geassembleerd. Dit wordt steeds lastiger vanwege de miniaturisering van de onderdelen die erin zitten. Binnen deze pilot wordt een automatische assemblagelijn ontwikkeld.  Deze lijn wordt in Emmen opgesteld, en dat komt mooi uit. Omdat nieuwe versies elkaar steeds sneller opvolgen wil Plantronics het liefst dicht bij huis testruns kunnen draaien zodat men de maakbaarheid van producten goed kan bewaken.

Integratie CAD/CAM en PDM Cadmatic

Cadmatic uit Groningen (voorheen NCG) is een wereldspeler op het gebied van CAD/CAM software voor de bouw van schepen. In de scheepsnieuwbouw wordt steeds vaker gebruik gemaakt van Product Data Management-systemen (PDM). Binnen deze pilot wordt op basis van de nieuwste inzichten een nieuwe generatie interface gebouwd tussen CAD/CAM en PDM-systemen – waarmee Cadmatic de wereldprimeur krijgt. Daartoe wordt geput uit ervaringen binnen de luchtvaart en de auto-industrie bij de partners uit het RoSF-consortium. De koppeling van CAD/CAM en PDM systemen is een belangrijk stap om te komen First Time Right ontwikkeling van schepen.

Lenzen van NKL en Opthec

Het maken van contactlenzen en intra-oculaire lenzen voor de medische markt is maatwerk en er gaat veel tijd zitten in de handling van de producten. NKL (Emmen, contactlenzen) en Optec (Groningen, intra-oculaire lenzen voor oogchirurgie) gaan samen met de partners uit RoSF een uniek 3D vision-systeem ontwikkelen om inline 100% kwaliteitscontroles uit te kunnen voeren. Nu gebeurt dat nog achteraf en op basis van steekproeven. Met dit nieuwe systeem wordt het mogelijk om maatwerk-producten in flow (seriematig) te produceren. NKL en Optec nemen daarmee het voortouw om de lenzenindustrie de 4e industriële revolutie in te trekken.

Healthtech devices Philips

Het Internet of Things (IoT) zet de deur open voor klantspecifieke producten en diensten waarbij de opkomende markt van healthtech producten een belangrijk toepassingsgebied is. Binnen deze pilot gaan de RoSF-partners, onder aanvoering van Philips in Drachten, nieuwe architectuur en embedded sensorsystemen ontwikkelen voor personalized Consumer Care producten en services.

Smart production line E-Lighter

De E-Lighter is een lichtgewicht, draagbare generator voor de militair. Het zet door gebruik van een thermo-electrische generator diesel om in stroom, zodat de militair geen reserve-batterijen meer hoeft mee te nemen. Door de complexe aard van het product bestaat het productieproces van de E-lighter uit veel processtappen die worden uitgevoerd door Fokker en een aantal verschillende high-tech bedrijven in de toeleveringsketen, zoals onder meer Demcon. Hierbij kunnen kleine variaties kunnen leiden tot een niet goed werkend product. Aangezien de E-Lighter aan militaire eisen moet voldoen en is gemaakt voor gebruik in de meest extreme omstandigheden leidt zelfs een kleine variatie onherroepelijk tot afkeur. Het doel is om de productiekwaliteit inline en realtime te monitoren in plaats van nu offline en achteraf.

Simulatie scheerhoofd Philips

Bij de ontwikkeling van onder andere het scheerhoofd, het belangrijkste onderdeel van een scheerapparaat, maakt Philips gebruik van numerieke simulatiemodellen. Bij de ontwikkeling van deze modellen wordt veelvuldig samengewerkt met universiteiten in binnen- en buitenland en ook hierin is Philips internationaal en nationaal een van de koplopers. In deze pilot worden standaards ontwikkeld waardoor verschillende processen kunnen worden gekoppeld en suboptimalisaties vermeden kunnen worden. Hierdoor kunnen de juiste ontwerpkeuzen in een vroeg stadium worden gemaakt.

3D plaatwerk CIG Centraalstaal

CIG Centraalstaal is een grote speler. Het Groningse bedrijf levert 3D gevormde stalen delen, vaak met een ingewikkelde geometrie, als bouwpakketten aan bijvoorbeeld de scheepsbouw en prestigieuze architectuur-projecten. Met deze pilot zet CIG Centraalstaal, samen met de partners uit het RoSF-consortium, een grote stap om de eerste Smart Factory voor de staalbouw te worden. Dat begint met het ontwikkelen van een platform waarmee productdata van klanten automatisch wordt omgezet in buikbare stuurinformatie voor de fabriek. Nu gebeurt dat nog met de hand en dat is tijdrovend en gevoelig voor fouten. De productiemachines worden daarop aangepast en er komt een nieuw platform waarmee data wordt verfijnd om processen continue te verbeteren.

Smart Sailing Molenaar en Van Oossanen

Het ontwerpen van zeilen voor zeilschepen is kostbaar en tijdrovend. Het vraagt om veel vakmanschap en zeilen moeten in de praktijk (empirisch) worden getest. Tijd voor de volgende stap. Van Oossanen, een grote naam in de zeilmakerij, gaat numerieke modellen inzetten om de eigenschappen van zeilen te voorspellen, en dus te optimaliseren (First Time Right). De kennis daarvoor komt van de partners uit het consortium, zoals Philips en Fokker. Om dit mogelijk te maken wordt een innovatief sensorsysteem ontwikkeld om zeileigenschappen te kunnen meten. Dit sensorsysteem heeft een aantal interessante bijkomende voordelen. Het voorziet de schipper van actuele informatie, maar het kan ook worden doorontwikkeld tot een automatisch zeiltrimsysteem.

Personalized vision ZiuZ

Een Smart Factory zit vol met inline-sensoriek, waarbij vision technology een belangrijke rol gaat spelen. Vision moet intelligent en robuust zijn, en vraaggestuurd kunnen monitoren: customized monitoring. Dit thema wordt opgepakt binnen de pilot rond ZiuZ. ZiuZ ontwikkelt, samen met de RoSF-partners, een inspectiemachine die controleert of patiënten de juiste dosering medicatie krijgen toegediend. Het systeem moet in een flowproces, steeds wisselen doseringen herkennen, 100% betrouwbaar.