Binnen Region of Smart Factories (RoSF) hebben we vier jaar ervaring opgedaan met het ‘omscholen’ van traditionele maakbedrijven tot eigentijdse Smart Factories. Het wordt de hoogste tijd om die ervaring op te schalen, en beschikbaar te stellen voor de gehele industrie in Noord Nederland. Dat gaan we doen via de Smart Industry Hub Noord Nederland.

Onder leiding van de NOM hebben we samen met 13 Noordelijke organisaties (brancheorganisaties, fieldlabs, onderwijsinstellingen, overheden) het afgelopen jaar hard gewerkt om een “Deltaplan Digitalisering” op te zetten. We gaan 300 productiebedrijven uit de Noordelijke maak- en procesindustrie actief ondersteunen met digitalisering en Smart Industry en ondertussen het ecosysteem versterken. De opzet zie je hieronder.

Slotconferentie en Smart Factory boek

Hoe gaan we RoSF afsluiten? In het vroege voorjaar van 2021 komt er een slotconferentie waarin we alle resultaten van RoSF zichtbaar gaan maken. Helaas moet dit online vanwege Covid, maar we maken er een mooi inhoudelijk programma van. Er komt ook een boek met als titel “Smart Factory voor gewone bedrijven.” We gaan daarin dieper in op het Smart Factory-concept en hoe productiebedrijven de omslag kunnen maken, onderbouwd vanuit de ervaringen met de RoSF-pilots.

Kijkcijferrecord kick-off Smart Industry Hub

Ondertussen is de Smart Industry Hub van start gegaan. Maar liefst 250 mensen volgden op 25 september de kick-off die via een livestream vanuit JB Besturingstechniek in Oosterwolde werd uitgezonden. Een verslag van de kick-off vind je op de website van de NOM.

Industry 5.0?

Ondertussen kijken we met één oog al naar de periode ná Industry 4.0. We zetten in op de combinatie tussen Smart Industry, circulair ondernemen en de Groene Chemie en daar zijn we in Noord Nederland best goed in. Wie weet hebben we daarmee de agenda te pakken voor RoSF 2.0.