JelleWie over de beursvloer van de Hannover Messe inspiratie wilde opdoen voor zijn/haar eigen Smart Factory liep een grote kans met meer vragen naar huis te gaan dan hij/zij gekomen was. Het is een fenomeen dat de technologie-aanbieders uit de RoSF-consortium maar al te goed herkennen. Het aanbod van Smart Factory-oplossingen is werkelijk enorm. Potentiële klanten raken makkelijk de weg kwijt. Ieder productiebedrijf is een potentiële Smart Factory-klant, dat is wel zeker, maar hoe krijg je ze over de brug?

Stagiair Jelle Jansma van de RUG heeft het uitgezocht in het kader van zijn Masterstudie Bedrijfskunde en verdiende daarvoor de maximale score van een 8. Ook de technologieleveranciers uit de RoSF-groep zijn enthousiast. Jelle ontwikkelde een format waarbinnen de 13 technologie-aanbieders hun krachten kunnen bundelen in een samenwerkingsverband (hoewel Jelle zelf liever spreekt van een ‘ecosysteem’) én hij schetste het traject om tot dat samenwerkingsverband te komen.

In deze tijd waarin de vraag nog volwassen moet worden, moeten technologie-aanbieders proactief de markt op en potentiële klanten bij de hand nemen. Het Assessment dat binnen RoSF in ontwikkeling is, blijkt een zeer nuttig hulpmiddel om nut en noodzaak van de Smart Factory duidelijk te maken en om de vraag scherp te krijgen.

img_3939Ook de aanbodkant moet verder worden versterkt. Potentiële klanten zoeken naar integrale oplossingen, maar die moeten wel stap voor stap kunnen worden uitgerold. En het blijft maatwerk, waarbij de ene klant verder wil/kan gaan, dan de andere. De technologiebedrijven binnen de RoSF-groep bieden bij elkaar een breed en behoorlijk dekkend scala van competenties aan (zelfs op het hele spectrum van smart engineering – smart manufacturing en smart products), maar dit zijn wel allemaal deeloplossingen. Deze moeten dus goed  op elkaar worden afgestemd en er moeten interfaces komen om deeloplossingen te integreren. Door bovendien als groep een keuzemenu aan te bieden, kunnen klanten hun eigen Smart Factory gefaseerd opbouwen. Geïmplementeerde oplossingen zullen moeten worden opgeslagen in het “smart factory solutions portfolio” zodat er op termijn standaards en schaalvoordelen ontstaan. Deze formule zorgt ervoor dat de technologiebedrijven, als ecosysteem en individueel, straks optimaal zijn voorgesorteerd als de vraag naar Smart Factory oplossingen echt doorbreekt. Want dat dat gaat gebeuren, daar twijfelt niemand meer aan.

De studie van Jelle Jansma heeft de wens om samen te werken binnen de RoSF-groep versterkt en in een stroomversnelling gebracht. Binnen RoSF werkte men al samen aan het ontwikkelen van Smart Factory-oplossingen, maar nu wordt de volgende stap gezet en gaan de bedrijven samenwerken aan de marktkant, op zoek naar de juiste vorm om samen te werken, en naar de juiste formatie. Het is niet uitgesloten dat andere bedrijven zich aansluiten om het aanbod compleet te maken. Er hebben zich al 10 potentiële klanten aangemeld om mee proef te draaien.

Jelle Jansma is te bereiken via:
+31 6 15617461
jellej@hotmail.com