IMG_1500
RoSF is nu halverwege, hoogste tijd dus om te evalueren! Wat gaat er goed, en wat moet er beter? Tijdens de vierde Partnerdag, op het thuishonk bij de NOM, werd deze vraag beantwoord vanuit de toegevoegde waarde van RoSF is  voor de individuele partners. Want: leuk zo’n project, maar je moet er wel sterker uitkomen dan dat je er in ging. De beurt was aan de technologie-leveranciers uit de groep. Zij gaven één voor één antwoord op de volgende vragen:

  • Wat doe je binnen RoSF?
  • Wat wil je daarmee bereiken?
  • Hoe ver ben je?
  • En hoe kunnen we je vanuit de groep helpen?

Dit leverde een zeer inhoudelijke en openhartige discussie op. Per technologie-leverancier zijn afspraken gemaakt over hoe de groep hem kan ondersteunen, en hoe we de voortgang daarvan gaan monitoren. Dat smaakt naar meer. De volgende keer zijn de onderwijsinstellingen en de productiebedrijven aan de beurt. De frequentie van de Partnerdagen (was een keer per jaar) wordt opgeschroefd naar eens per kwartaal.

We kijken terug op een zeer geslaagde meeting. RoSF is een echte topclub geworden!