_MG_0970 kopie

Region of Smart Factories krijgt steeds meer spin-off’s. Eén daarvan is Technologies Added in Emmen. Op de overblijfselen van de oude Philips fabriek verrijst de eerste Smart Factory die wordt opgezet als een shared. Vanuit het team van RoSF is Hans Praat van de NOM actief betrokken. Technologies Added wordt geleid door Rob Goossen, voorheen van Fokker en tevens voorzitter van de Stuurgroep van RoSF. Een uitgebreide rapportage van de kick-off vind je hier. Het persbericht ter gelegenheid van de opening staat hieronder.


Persbericht: Technologies Added gaat van start met 10 partners

Met de ingebruikname van de nieuwe productielijn geeft de Drentse gedeputeerde Henk Brink op donderdag 17 mei het officiële startsein van Technologies Added in Emmen. Technologies Added is ont-staan op de locatie waar Philips eind 2016 de poorten sloot van haar armaturenbedrijf. Na 1,5 jaar van voorbereidingen, waarin de oude Philips-fabriek werd ontmanteld om plaats te maken voor een mo-derne ‘Smart Factory’, gaat nu de productie daadwerkelijk van start.

Shared Smart Factory

Technologies Added is een initiatief van het Brabantse investeringsbedrijf Chezz Partners, dat daarbij wordt ondersteund door de NOM (Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland). Zij bouwden de oude Philips-fabriek om tot een locatie waar meerdere bedrijven, onder de vlag van Technologies Added, gemeenschappelijk kunnen gaan produceren. Om dit mogelijk te ma-ken is er een uniek productieproces ontwikkeld, met gebruikmaking van de modernste robot- en in-formatietechnologie, waar verschillende producten gelijktijdig geproduceerd kunnen worden.

Rob Goossens, de nieuwe CEO van Technologies Added: “We staan aan het begin van de vierde indu-striële revolutie en dat heeft grote impact op de maakindustrie. De Smart Factory wordt de standaard. Grote bedrijven kunnen hun eigen Smart Factory wel ontwikkelen, maar voor kleine bedrijven wordt dat steeds lastiger. Zij zijn dus aangewezen op toeleveranciers, vaak ver weg in lagelonenlanden. Be-drijven willen echter meer grip op hun productieproces en ze willen dicht bij hun afzetmarkt produce-ren. Vandaar dat wij met Technologies Added een alternatief aanbieden: Samen produceren onder één dak; in een gemeenschappelijke fabriek. Met als slogan: “It feels like your own factory, but it works as a shared facility.”

Werkgelegenheid
De ontwikkeling van Technologies Added als een nieuwe ‘shared facility’ voor MKB-bedrijven en startups wordt financieel ondersteund door de Gemeente Emmen, de Provincie Drenthe en het Minis-terie van Economische Zaken en Klimaat. Deze ondersteuning is bedoeld om de werkgelegenheid zo-veel mogelijk te behouden na de sluiting van de Philips fabriek waar in de hoogtijdagen 250 mensen werkten. Op dit moment werken er bij Technologies Added en bij de betrokken partners 50 mensen. De initiatiefnemers verwachten binnen twee jaar tenminste evenveel mensen aan het werk te hebben als indertijd bij Philips.

Primeur
Emmen heeft met Technologies Added een primeur in huis gehaald want het is, voor zover bekend, de eerste ‘shared Smart Factory’ ter wereld. Daarom kreeg Technologies Added twee weken geleden, tij-dens de Hannover Messe, de erkenning van een officieel Fieldlab op de nationale Smart Industry Agen-da uit handen van staatssecretaris Mona Keijzer.

Technologies Added gaat zich vooral richten op seriematige productie van producten met ingebouwde intelligentie (‘smart products’) zoals slimme armaturen, laadpalen, producten voor smart homes, medi-sche- en energieproducten. De komende jaren wordt Technologies Added uitgebouwd tot een ‘Smart Industry Campus’ met allerlei voorzieningen voor de moderne maakindustrie zoals opleidingen, een in-novatiecentrum waar bedrijven hun ‘smart productieproces’ kunnen laten ontwikkelen en een incuba-tor voor hightech startups.

Tien partnerships
Het consortium dat de Shared Smart Factory op de rails gaat zetten is uitgebreid met Engie uit Roden dat het flexibel-gerobotiseerde productieproces ontwikkelt, Oldenburger|Fritom (Veendam, Emmen) dat de ‘inhouse’ distributie en logistiek gaat verzorgen en Rockwell Automation dat tekent voor de industri-ele automatisering. Tijdens de kick-off aanstaande donderdag ondertekenen deze partners een sa-menwerkingsovereenkomst.

Inmiddels zijn zes bedrijven begonnen met de productie, of met de voorbereiding daarvoor, onder het dak van Technologies Added. Dat zijn Sustainder uit Emmen (slimme straatverlichting), Scoozy uit Delft (elektrische scootmobielen), Hydraloop International uit Leeuwarden (in-huis waterrecyclingsysteem), Persafe uit Breda (producten voor personal safety), SenseGlove uit Delft (Virtual Reality handschoen) en Embedded Fitness uit Helmond (interactieve fitness apparatuur). Deze groep zal naar verwachting snel groeien want de formule van Technologies Added slaat goed aan, vooral bij MKB-bedrijven met een eigen product en bij hardware startups.