Met enige trots kunnen wij melden dat RoSF is geselecteerd als ‘Best Practice’ door Platform31. Platform31 (kennisorganisatie van ruim 300 publieke organisaties) ging in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op zoek naar succesvolle regionale initiatieven om innovatie onder het MKB te stimuleren. Men ging daarbij niet over één nacht ijs. De ruim 100 voorgestelde projecten werden gescreend via een uitgebreide vragenlijst, waarna de uitvoeringsorganisatie en de betrokken bedrijven werden geinterviewd. Dit leidde tot de keuze voor 20 ‘Best Practices’ waaronder dus Region of Smart Factories. RoSF is het enige Noordelijke initiatief dat is geselecteerd. We hebben de nominatie vooral te danken aan “de vraaggestuurde opzet, de koppeling van innovatie aan een duidelijk verdienmodel voor de bedrijven en een tamelijk straks financieel regime.” Alle ‘Best Practices’ zijn uitgewerkt in een zeer leesbaar rapport, dat hier kan worden gedownload.