Alle pilotprojecten binnen het Smart Industry Fieldlab Region of Smart Factories (RoSF) zijn van start gegaan. Hoewel het verbindende thema ‘de slimme fabriek’ is, lopen de pilots sterk uiteen. Sommige zijn heel praktisch, en kunnen meteen van start. Andere zijn meer theoretisch en moet nader worden verkend en ingevuld. De pilot “Simulatie scheerhoofd Philips” heeft daar zelfs een tweedaagse workshop aan gespendeerd op de RUG. In de “Smart Sailing-case” worden al plannen gesmeed voor een joint venture en de “lenzen-boys” gaan op excursie bij TNO in Delft. De eerste verhitte discussies zijn ook al gesignaleerd. Het gaat dus ergens over! Hoe verschillend thema en uitwerking ook zijn: de start is veelbelovend. We hebben een geweldig team van deskundigheid en kennisdragers aan boord.

ICONEN_vierkant-08Olievlek en versterking
Na het rondkomen van de financiering worden we door veel bedrijven benaderd die willen aansluiten, bijvoorbeeld met de vraag of de RoSF-groep hun Smart Factory-vraagstukken kan oplossen. Dat hadden we natuurlijk gehoopt. We leiden deze leads door via WP 2 (“Maak van je fabriek een Smart Factory”) naar de partners. Inmiddels staan er drie gelieerde projecten op de rol.

Tot onze verrassing, maar niet helemaal toevallig omdat we er een beetje op aansturen, melden zich een bonte verzameling van personen en clubs (startups, PHDs, vaak uit de online-sector) die competenties in kunnen brengen die nieuw zijn voor de maakindustrie, maar die wel hard nodig zijn  om de transitie naar Industrie 4.0 vlot te doorlopen. Denk aan ervaring met bijvoorbeeld het Internet of Things, data-security en blockchain. We hebben blijkbaar meer kennis en skills in onze directe omgeving dan we ons vooraf realiseerden. Dat is mooi, en we gaan ons inspannen om deze verschilmakers deelgenoot te maken van onze ambities om een echte Region of Smart Factories neer te zetten.

ICONEN_vierkant-11Huishoudelijk
Uitgedrukt in aantal partners is RoSF het grootse innovatieproject ooit in Noord-Nederland. In de eerste maanden is daarom hard gewerkt om het huis op orde te krijgen. Het projectbureau is opgetuigd en de financiering is vastgesteld in een oploop met alle financiële mensen van de partners. Een berucht punt in grote innovatieprojecten is het opstellen van een formele samenwerkingsovereenkomst waar alle partners, van grote internationale concerns tot regionale mkb’s, mee uit de voeten kunnen. Hierin worden zaken geregeld zoals IP en geheimhouding. En wat spreken we af als partners in gebreke blijven? Met juridische hulp en goede voorbeelden uit andere projecten is een speciale commissie van partners er in geslaagd om in korte tijd een conceptovereenkomst te leggen. Deze kan direct na de zomerstop worden ondertekend.

Sturen op synergie
Nu de uitvoeringsorganisatie staat gaan we vanuit het projectteam sturen op synergie, olievlekwerking en versterking van het consortium. We hebben een competentiematrix ontwikkeld met op de verticale lijn de thema’s uit de nationale Smart Industry roadmap. Met deze matrix kunnen we vaststellen waar de synergie zit tussen de pilots, zodat we ontwikkelwerk kunnen delen. Deze thema’s zijn ook het startpunt van de netwerk dat in de 2e helft van dit jaar wordt opgezet.
Knipsel

Veel publiciteit
Met de formele kick-off nog voor de boeg, heeft het RoSF programma veel in de spotlight gestaan. De virtual reality (VR) die we hebben laten maken door een studentenbedrijf van de NHL heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. Een VR blijft sneller hangen dan de zoveelste power point, dat is wel duidelijk. Zie de eerdere nieuwsberichten. Het zorgde voor hoge kijkcijfers op de stand van RoSF op de Hannover Messe in April. Sindsdien is de VR op tournee geweest langs opening van STT, de Eemsdelta Expo (door partner KxA), de familiedag van de FME in Zoetermeer en de EU conference Industrial Technologies, afgelopen week in Amsterdam. We hebben de smaak te pakken, want er zit een tweede versie van de Virtual Reality in de pijplijn.

icon9Uitdagingen
We zijn zeer tevreden met deze start, maar er liggen nog grote uitdagingen op ons te wachten. Hoe brengen we alle bouwstenen samen waardoor de gedroomde Smart Factory ontstaat, en breed inzetbaar wordt? Hoe gaan we er voor zorgen dat het Smart Factory-virus overslaat op de brede Noordelijke maakindustrie? Werk aan de winkel dus.