We zitten alweer in het 4e jaar van RoSF. Tijd om de balans op te maken. Met RoSF bouwt Noord-Nederland aan een prachtig Industry 4.0-ecosysteem.  Maar het draait natuurlijk vooral om wat de partners er zelf uit halen. Hans van Eerden, die ook schrijft voor Link Magazine, vroeg aan hen: “Wat doe je binnen RoSF, en wat heb je daar eigenlijk aan? Strategisch gesproken en in de ‘years to come’. Deze keer: Variass, één van de paradepaardjes van de Noordelijke maakindustrie.

Variass

Variass ontwikkelt, industrialiseert en produceert hightech producten en systemen voor opdrachtgevers binnen de markten defensie & security, medisch en industrie. Door al in een vroeg stadium met de klant om de tafel te zitten (early involvement), kan Variass een positieve invloed hebben op de time-to-market van diens product en risico’s vooraf in kaart brengen. De Variass Group (170 medewerkers) heeft productievestigingen in Drachten en Veendam en telt vier complementaire bedrijven. Variass Development verzorgt R&D-ondersteuning tijdens de ontwikkeling en industrialisatie van elektronica en mechanica voor klantspecifieke producten. Variass Electronics levert electronics manufacturing services voor klantspecifieke en professionele industriële elektronica in kleine en middelgrote series met een hoge variëteit. Variass Medical Systems werkt als gecertificeerd system supplier (ISO 13485) voor de medische en hightechmarkten, terwijl Variass Systems specifiek de defensie & security-markt bedient.

Wat doet Variass in RoSF?

Variass wil zich in RoSF doorontwikkelen tot een echte Smart Factory: op basis van een uitgekiend productontwerp en hooggeautomatiseerde, foutloze productieprocessen flexibel inspelen op veranderende marktwensen. Dat kan in de vorm van smart customization: efficiënt maatwerk leveren met producten die zijn opgebouwd uit standaardmodules in meerdere varianten met aanvullende opties. Dit alles uiteraard snel en tegen lage integrale kosten. Daartoe werkt Variass aan verdere automatisering (robotisering, traceability, papierloos, big data) en een robuuste keteninrichting.

‘Kapstok’ voor deze groei richting Smart Factory is het RoSF-project voor een ‘pillenschouwmachine’, die de visuele controle van zakjes met medicijnen verzorgt. Voor deze nieuwe machine van ZiuZ visual intelligence droeg Variass bij aan de ontwikkeling en ontwierp het een flexibele productielijn. Daarnaast werkt Variass in RoSF samen met Astron en andere partners aan kennisontwikkeling voor het 3D-printen van elektronica.

Wat levert het op?

Hendri Kortman, innovatiemanager bij Variass: “Het Smart Factory Assessment van RoSF heeft ons een totaaloverzicht gegeven van alle zaken waaraan binnen het bedrijf wordt gewerkt. Aan de hand daarvan heb ik een innovatieroadmap opgesteld, die we nu stap voor stap invullen, met projecten in RoSF en andere programma’s. Zo heeft een onderzoek naar robotisering van onze productie via een proof-of-concept geresulteerd in vier soldeerrobots die nu operationeel zijn en de output met 40% hebben verhoogd.”

Daarnaast heeft Variass een aantal “DfX-analyses” ontwikkeld om virtueel en in een vroeg stadium mogelijke risico’s te identificeren. DfX staat voor ‘design for X’, waarbij de X ingevuld kan worden met termen als betrouwbaarheid, testbaarheid en maakbaarheid (in assemblage). Kortman: “Daarbij kijken we naar mogelijke productverbeteringen vanuit het oogpunt van de supply chain en de productie. Dit is bij klanten zo goed aangeslagen dat het ons ertoe heeft aangezet om Variass Development op te richten. Deze analyses vormen nu de basis voor de diensten die Variass Development aanbiedt om onze early involvement echt inhoud te geven. Daar waren we al mee bezig, maar RoSF heeft hier zeker aan bijgedragen.”

Samen met de Rijksuniversiteit Groningen hebben we de weerbaarheid van de supply chain onderzocht: hoe kunnen we die vergroten zodat bij verstoringen, zoals een tekort aan componenten, de keten zo snel mogelijk weer naar de normale situatie terugkeert? We hebben risicomodellen ontwikkeld om vooraf risico’s in de supply chain in kaart te brengen en na te denken over beperkende maatregelen.”

Een mooi concreet resultaat van RoSF is de pillenschouwmachine die ZiuZ inmiddels succesvol in de markt heeft gezet. Variass heeft binnen RoSF het ontwerp op reliability en testability geanalyseerd, bijgedragen aan productverbetering, prototypes en nulserie gebouwd en een flexibele lijn voor serieproductie opgezet. Intussen zijn er al tientallen stuks volgens het concept van smart customization geleverd. De Pillenschouwmachine is een van de paradepaardjes van RoSF, zo stelde ook staatssecretaris Mona Keijzer vast tijdens haar bezoek aan Variass.

Wat is de betekenis van RoSF voor Variass?

Variass werkt natuurlijk al vele jaren aan de voortgaande automatisering van zijn productieprocessen, zegt Kortman. “We zijn altijd bezig met nog slimmer werken. RoSF zorgt wel voor een versnelling. Daarbij helpt de subsidie om de business case voor innovatie op langere termijn rond te krijgen. Zo hebben we vanuit RoSF een mechatronica-medewerker kunnen aanstellen om de robotisering bij ons verder door te voeren. We investeren zelf ook veel, op basis van de innovatieroadmap die we in RoSF hebben opgesteld. Zo hebben we nu een nieuwe assemblagelijn voor elektronica draaien die toegang biedt tot alle procesdata; daarmee zetten we weer een volgende stap naar de Smart Factory.”

Het uiteindelijke doel van het onderzoek naar het 3D-printen van elektronica is te komen tot de integratie van printplaat en behuizing in één deel, verklaart Kortman: ‘Wij doen aan assemblage en dit 3D-printen kan tot minder werk voor ons leiden. Dat zou je kunnen zien als bedreiging, maar het biedt ons juist ook nieuwe kansen om complete producten te maken. Dus is het goed om via RoSF de ontwikkelingen actief te volgen. Als deze techniek volwassener wordt, zullen wij er iets mee moeten doen.”

Uiteraard telt ook voor Variass de netwerkfunctie van RoSF, zegt Kortman tot besluit. “Ik ben nu twee jaar innovatiemanager bij Variass en RoSF is een van mijn eerste grote projecten; het helpt zeker om een groot netwerk op te bouwen. Voor ons als hardwaregeoriënteerd bedrijf zijn vooral de softwarebedrijven interessant. Binnen RoSF leren we absoluut nieuwe bedrijven in Noord-Nederland kennen.”