Noord-Nederland krijgt een Smart Industry Hub. Dit werd bekend gemaakt door Jan Post, boegbeeld van RoSF, tijdens de jaarconferentie van Techniekpact op 18 juni op het TT-cirquit in Assen. De basis voor de Hub wordt gevormd door de drie Noordelijke Fieldlabs (Region of Smart Factories, 5G Groningen, Technologies Added) waar andere organisaties bij aansluiten (waaronder het InnovatieCluster Drachten, de Rijksuniversiteit Groningen en Zernike Campus en de werkgeversorganisaties).

Afbeelding1Smart Industry Hubs, Nederland krijgt er vijf, zijn bedoeld om in de regio de krachten te bundelen zodat de digitalisering van de economie (Industry 4.0) in een stroomversnelling komt. Voor het Noorden wordt dit vertaald in de volgende doelstellingen:

  • Brede aansluiting van het MKB bij Industry 4.0
  • Stimuleren van vraaggestuurd onderwijs (skills labs)
  • Vergroten van de zichtbaarheid van de Noordelijke technologiesector
  • Meer aansluiting bij de Europese Innovatieprogramma’s
  • Vergroten van het organiserend vermogen

Het is de bedoeling dat de Noordelijke Smart Industry Hub lokaties krijgt in Drachten (bij het InnovatieCluster), Groningen (Zernike) en Emmen (Technologies Added).

panel2Het plan voor de Hub werd besproken tijdens een panelsessie met Henk Brink (gedeputeerde Drenthe), Rob Goossens (Technologies Added, namens de Fieldlabs), Folkert Sonsma (ROC Drachten, namens de MBO’s), Wilbert van der Eijnde (RoSF, namens de HBO’s),  Jacquelien Scherpen (RUG), Lars de Groot (Demcon) en Jan Post (Philips, RUG, RoSF). De definitieve plannen voor het Noordelijke Smart Industry Hub moeten eind van dit jaar gereed zijn. Techniekpact maakte onderstaande animatie over de Noordelijke Smart Industry Hub.