Het ontwikkelen van nieuwe “Smart Factory-oplossingen” vindt binnen RoSF plaats in de tien pilotprojecten waarin technologie-aanbieders (meestal mkb-bedrijven), onder geconditioneerde omstandigheden zoals dat zo mooi heet, nog niet bestaande Smart Factory-oplossingen realiseren bij de productiebedrijven uit het consortium zoals Philips of Centraal Staal. De meeste pilotprojecten zitten in de afrondende fase. Tijd om de projecten te combineren – op zoek naar nieuwe cross-overs – en om de resultaten te delen. Eerst doen we dat tussen de partners onderling en later naar de buitenwacht. Parallel daaraan gaan we de MKB-bedrijven uit de RoSF-groep in beeld brengen als ‘qualified’ technologie-aanbieders.

Maar eerst praten de RoSF-partners onderling over de bereikte resultaten, onder het motto ‘delen om te vermenigvuldigen.’ Dit gebeurt in extra sessies over thema’s die dwars door de pilotprojecten heen lopen. RoSF richt zich steeds meer op de datakant van de Smart Factory, dus we hebben het over doorsnijdende onderwerpen zoals systeemarchitectuur, exploitatie en onderhoud van modellen en de koppeling van modellen.

De eerste sessie over systeemarchitectuur van de Smart Factory vond afgelopen week plaats bij de NOM. Het goede voorbeeld kwam van Kjeld van der Schaaf van KxA en Kerstin Bunte van de Rijksuniversiteit Groningen (Faculteit Engineering), beide gepromoveerde datascientist. Kjeld ontwikkelde binnen RoSF, onder andere samen met Philips, het Drys-platform waarmee bedrijven (big) data kunnen inzetten om oorzaak/gevolg relaties te vinden zodat productieprocessen beter worden begrepen. Het Drys-platform is uitgegroeid tot één van de eyecatchers van het RoSF-project. Kjeld streeft naar steeds betrouwbaardere modellen en modellen om complexere processen te kunnen doorgronden, maar werd daarin beperkt door de algoritmes die in de industrie gangbaar zijn. Op gegeven moment werd duidelijk dat de RUG zeer geavanceerde algoritmes ontwikkeld om medische behandelingen beter te voorspellen. De RUG en KxA zijn nu bezig om deze algoritmes ook in Drys te kunnen gebruiken en ze verwachten daarmee een doorbraak te realiseren op het gebied van kunstmatige intelligente in de Smart Factory.

Door projecten tegen elkaar aan te leggen ontstaan nieuwe inzichten en nieuwe combinaties die mogelijk zelfs tot echte doorbraken leiden, zoals in het inspirerende geval van KxA en de RUG.