Noord Nederland gaat grootschalig investeren in slimme fabrieken. De economie-gedeputeerden van de drie Noordelijke provincies hebben subsidie beschikbaar gesteld voor het programma Region of Smart Factories. Er is 21 miljoen euro voor het project beschikbaar, waarvan bijna 11 miljoen bijeen is gebracht door de provincies Friesland, Groningen en Drenthe, de Gemeente Smallingerland en het ministerie van Economische Zaken. RoSF, dat is ontwikkeld door de NOM is een officieel Fieldlab in het kader de Nationale Smart Industry Agenda.