Wat levert RoSF eigenlijk op? Die vraag wordt ons steeds vaker gesteld. We verwijzen dan naar de nieuwspagina van de website. Kijk eens wat er allemaal gebeurd! Een ecosysteem waar het Noorden mooi op verder kan bouwen. Maar we zijn natuurlijk vooral geïnteresseerd in wat onze 40 partners er mee kunnen. Daar gaan we de komende maanden over publiceren. Hans van Eerden, die ook schrijft voor Link Magazine, vroeg aan alle partners: “Wat doe je binnen RoSF, en wat heb je daar eigenlijk aan? Strategisch gesproken en in de ‘years to come’. Deze keer: Philips Drachten.


Profiel
In Drachten staat een van de grootste ontwikkel- en productiecentra van Philips in Europa. De vestiging telt 2.000 medewerkers, onder wie 600 ontwikkelaars, die tal van innovatieve consumentenproducten ontwikkelen. Tevens ontwikkelt én produceert Philips Drachten scheerhoofden en produceert het scheerapparaten voor het hoge en het middensegment. In Noord-Nederland heeft Philips zijn verantwoordelijkheid genomen als spil in de regionale maakindustrie; uit dien hoofde was Philips mede-initiatiefnemer van RoSF en het Innovatiecluster Drachten.

Wat doet Philips binnen RoSF?
Philips is betrokken bij een groot aantal pilotprojecten. Deze bestrijken de verschillende aspecten van het product – (onderdelen van) scheerapparaten – dat Philips in Drachten maakt, namelijk de productie, het ontwerp, de kwaliteitscontrole en de gebruiker.

Fabricage van scheerkoppen bij Philips in Drachten. (Foto: Robert Smallegange)

In het project gericht op zelflerende productieprocessen wil Philips de productiebesturing ‘intelligent’ maken. Het doel is de productie efficiënter te laten verlopen en de besturing zelfstandig te laten reageren op eventuele fouten in het proces. De uitdaging is om op basis van big data het proces beter te begrijpen en uit deze analyse geautomatiseerd beslisregels af te leiden. Een belangrijke toepassing ligt in de FlexFeeders, transportsystemen die losse onderdelen op de juiste manier moeten positioneren, zodat een vision-gestuurde robot ze kan oppakken en toevoeren aan een productiecel.

In het pilotproject voor model-based engineering gaat het erom het product en het proces zodanig te ontwerpen dat de productie probleemloos kan verlopen. Simulatie, voor een beter begrip van bijvoorbeeld materiaalgedrag, speelt daarbij een grote rol. Bij kwaliteitscontrole is het doel inline, dus al tijdens productie, eventuele defecten te detecteren, zodat meteen kan worden ingegrepen om problemen te verhelpen.

De gebruiker, tot slot, komt in beeld dankzij de mogelijkheden die de voortschrijdende digitalisering biedt, in de vorm van het Internet of Things. Informatie over het gebruik van de shavers en feedback van de gebruikers kan bijdragen aan verdere verbetering van het ontwerp. Binnen RoSF worden onder meer sensoren voor het verzamelen van gebruiksdata ontwikkeld en modellen die bijvoorbeeld het gedrag van de huid onder invloed van dat gebruik beschrijven.

Jan Post (Philips en RoSF): “Wij vinden het belangrijk om mkb’ers bij de digitalisering te betrekken.” (Foto: Team Horsthuis)

Wat levert het op?
Redmer van Tijum, senior process engineer en projectleider van de RoSF-pilot bij Philips Drachten: “Binnen Europa hebben wij in Drachten een bijzondere fabriek, waar we innovatie combineren met productie, op basis van een serieus kwaliteitssysteem. Daarvoor verzamelen wij al heel vele data en met die big data willen wij meer gaan doen, om te zorgen dat de fabriek nog beter wordt. In RoSF doen wij proeven om te kijken of er in die data business cases zitten. We willen bijvoorbeeld ongeplande stilstand zoveel mogelijk voorkomen, zodat we onderhoud beter planbaar en dus efficiënter kunnen maken. Of denk aan materialen, zoals combinaties van metaal en kunststof; die willen we beter begrijpen, zodat variaties in materiaalgedrag minder problemen in productie opleveren.”

Jan Post, head strategic partnerships Philips Drachten, projectmanager RoSF en boegbeeld RoSF community: “Binnen RoSF kunnen wij innovatievragen voorleggen aan verschillende leveranciers. Innoveren vanuit de markt, noem ik dat. Als zij met veelbelovende voorstellen komen, kunnen ze die samen met ons uitwerken. Dat kan leiden tot een nieuw product, software of hardware, dat ons een oplossing biedt en ook commercieel verkrijgbaar kan worden voor andere geïnteresseerde bedrijven. Zo fungeren wij als launching customer en bieden we onze fabriek aan als een experimenteercentrum dat industrial maturity heeft. Wij vinden het belangrijk om op deze manier mkb’ers bij de digitalisering te betrekken en hun als Smart Industry solutions providers nieuwe kansen te bieden.”

Wat betekent RoSF voor Philips Drachten?
Jan Post benadrukt de samenwerking met de regio: “Philips is gewend om partnerships aan te gaan voor open innovatie, maar die lagen voorheen vooral op het Europese vlak. We waren nooit sterk betrokken bij Noord-Nederlandse programma’s, ook al hebben we hier in de regio grote belangen vanwege onze vele toeleveranciers en ons personeel natuurlijk. Daarom hebben we de samenwerking gezocht. De industrie loopt voorop in de trend van de digitalisering en vanuit RoSF willen we die kar trekken voor Noord-Nederland, breder dan alleen voor die industrie. Philips wil deze transformatie doormaken samen met zijn partners in de regio. Het Smart Industry fieldlab RoSF is de plek om samen te werken aan innovatie van onze producten, processen en organisatie.”

Tot slot waarschuwt Jan Post dat het huidige succes van RoSF geen garantie is: “Als global bedrijf dat overal ontwikkel- en productiesites heeft en wereldwijd consumenten die onze producten afnemen, staat Philips neutraal in de keuze voor productiesites. De laatste vijf jaar is Europa concurrerender geworden dankzij ontwikkelingen op het gebied van productiesystemen en digitalisering. Maar we moeten hier in Drachten zorgen dat we het beste product blijven maken en de meest concurrerende site blijven.”