Wat levert RoSF eigenlijk op? Die vraag wordt ons steeds vaker gesteld. We verwijzen dan naar de nieuwspagina van de website. Kijk eens wat er allemaal gebeurd! Een ecosysteem waar het Noorden mooi op verder kan bouwen. Maar we zijn natuurlijk vooral geïnteresseerd in wat onze 40 partners er mee kunnen. Daar gaan we de komende maanden over publiceren. Hans van Eerden, die ook schrijft voor Link Magazine, vroeg aan alle partners: “Wat doe je binnen RoSF, en wat heb je daar eigenlijk aan? Strategisch gesproken en in de ‘years to come’. Deze keer: NHL Stenden.


Profiel
NHL Stenden, recent ontstaan uit de fusie van NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool, is een unieke internationale multi-campus hogeschool met vestigingen in Nederland (zes in Noord-Nederland), Zuid-Afrika, Qatar, Bali en Thailand. De hogeschool kent een uniek onderwijsconcept, Design Based Education, dat studenten uitdaagt zich te ontwikkelen in een inspirerende onderwijs- en onderzoeksomgeving. Vanuit de Academie Technology & Innovation werken docent-onderzoekers en studenten samen met ondernemers aan de ontwikkeling van een slimme, duurzame industrie.

Wat doet NHL Stenden binnen RoSF?

Project Smart Sailing: de zelftrimmende boot

NHL Stenden neemt deel aan RoSF-projecten vanuit meerdere kennisgebieden (ondergebracht in lectoraten en centres of expertise). Daaronder Smart Sustainable Manufacturing, Computer Vision, Data Science, Duurzame Kunststoffen, Circular Plastics en Maritieme Innovatie Technieken (onderdeel van het Maritiem Instituut Willem Barentsz).

In het project ‘Smart sailing’ – gericht op de toekomst van autonoom varen – draagt NHL Stenden bij aan de ontwikkeling van een zelftrimmende zeilboot. Dit betreft onder meer kennis van optische sensoren en computer vision voor het bepalen van de stand van de zeilen, en kennis van kunststoffen, zoals gerecycled polyester, voor het optimaliseren van een duurzaam zeilontwerp. Ook is gewerkt aan de koppeling van diverse informatiesystemen, om het scheepsbouwkundig ontwerpproces te stroomlijnen.

Samen met Dopple in Emmen werkt NHL Stenden aan een ‘fabriek van de toekomst’ voor innovatieve (draagbare) consumentenelektronica. Een cruciale processtap bij de fabricage van compacte wearables is het verbinden van mini-batterijen met kleine printplaatjes. NHL Stenden heeft een nieuw proces getest en een ontwerp gemaakt voor de complete logistieke keten in de fabriek. De wearables mogen niet irriteren; daarom is tevens onderzoek gedaan naar het antibacteriële gedrag van materialen.

Bij Philips Drachten brengt NHL Stenden kennis van computer vision in voor het betrouwbaarder kunnen detecteren van defecten in producten en voor het verbeteren van de handling van losse onderdelen in de productielijn. Voor CentraalStaal in Groningen is een aanpassing op een gereedschap voor een freesmachine gemaakt. Dankzij een eenvoudige ingreep kan het gereedschap variaties in het productieproces beter opvangen, waardoor er minder fouten optreden.

NHL Stenden is specialist in de toepassing van camera- en displaytechnologieën voor kwaliteitscontrole.

 

Wat levert het op?
Harm-Jan Bouwers, programmamanager in de NHL Stenden Hogeschool Academie Technology & Innovation: “Vanuit de diverse opleidingen hebben we op verzoek van RoSF geïnventariseerd welke kennis we kunnen overdragen naar de bedrijven en welke kennis we vanuit het bedrijfsleven kunnen terugbrengen in het onderwijs. Op die manier komen we beiden verder.”

Jeroen Rijnhart, afdelingshoof Engineering en namens de Noordelijke hogescholen lid van de RoSF-stuurgroep: “We kunnen in veel projecten bedrijven helpen, maar het is wel een gesloten groep. Met het nieuwe Smart Industry assessment kunnen we een bredere groep bereiken. Onze studenten technische bedrijfskunde leveren hieraan een waardevolle bijdrage. Zij brengen in kaart hoever bedrijven al zijn en welke volgende stappen op het gebied van Smart Industry ze kunnen zetten. Zo helpt NHL Stenden om op een laagdrempelige manier brede interesse voor Smart Industry te wekken.”

 Wat betekent RoSF voor NHL Stenden?
Harm-Jan Bouwers wijst op de uitdagende projectomgeving voor studenten: “In een project als bij Dopple leren ze om echt mee te werken aan de ontwikkeling van nieuwe producten. Daar komen allerlei technische en bedrijfskundige uitdagingen bij kijken en de interactie met het opdrachtgever is heftig; bij Dopple werken echte bollebozen op het gebied van draadloze techniek. Bovendien versterken we door de deelname aan RoSF-projecten de positie van NHL Stenden als een van de kennisleveranciers voor het bedrijfsleven in de regio.”

Jeroen Rijnhart ziet een steile leercurve: “Het interessante van RoSF is dat het een parelsnoer aan projecten kent, omdat het vier jaar loopt. Dat betekent dat we elk jaar een nieuwe generatie studenten in RoSF kunnen laten leren over state-of-the-art technologie en laten bijdragen aan volgende ontwikkelstappen. Studenten die voor een stage of afstudeerproject in aanraking komen met een bedrijf dat voorloper is in Smart Industry, leren snel wat de behoeften van het mkb in de maakindustrie zijn. Zo kunnen we als NHL Stenden bedrijven helpen bij de invoering van Smart Industry technologie en voor studenten concreet maken wat het inhoudt.”