Programma

RoSF heeft twee doelstellingen:

Verdieping: Het RoSF-consortium uitbouwen tot een internationale kopgroep van bedrijven op het terrein van Smart Factories.

Verbreding: Noord-Nederland uitbouwen tot sterke Region of Smart Factories, ook met bedrijven buiten het huidige consortium en daarmee een bijdrage leveren aan versterking van de noordelijke maakindustrie