RoSF wordt aangestuurd door een stuurgroep, waarbinnen alle geledingen uit het consortium zijn vertegenwoordigd. Deze stuurgroep bestaat uit:

Rob Goossens (Fokker/voorzitter)
namens de OEM’s

Sander Oosterhof (NOM)
als penvoerder van het RoSF Consortium

Theodoor de Jonge (CADMATIC)
namens de Smart Factory Service Providers

Kor Visscher (Philips)
namens het InnovatieCluster Drachten

Henk van der Linden (SRON)
namens de kennisinstellingen

Prof. dr. Ton van den Boogaard (Universiteit Twente)
namens de universiteiten

Hans Drijfhout (NHL)
namens de hogescholen NHL, Hanzehogeschool en Stenden

Hans Praat (NOM)
secretaris van de Stuurgroep